www.kultursommer.de

Mick Baff – Rap/Rock aus Stuttgart – Die Feuerstelle, Freusburger Mühle am 17.06.2016

Wolfgang Silbermann begrüßt die Stuttgarter Band Mick Baff Mick Baff: Arno und Matze (v.l.) Mick Baff: Arno und Matze (v.l.) Mick Baff: Bertin Mick Baff: Bertin Mick Baff: Matze Mick Baff: Arno und Matze (v.l.) Mick Baff: Bertin Mick Baff: Arno Mick Baff: Matze und Bertin (v.l.) Mick Baff: Arno und Matze (v.l.) Mick Baff: Arno und Matze (v.l.) Mick Baff: Bertin Mick Baff: Arno und Matze (v.l.) Mick Baff: Arno und Matze (v.l.) Mick Baff: Matze und Bertin (v.l.) Mick Baff: Matze, Daniel und Bertin (v.l.) Mick Baff: Matze und Daniel (v.l.) Mick Baff: Arno und Matze (v.l.) Mick Baff: Daniel Mick Baff: Matze Mick Baff: Daniel Mick Baff: Arno und Matze (v.l.) Mick Baff: Matze, Daniel und Bertin (v.l.) Mick Baff: Bertin Mick Baff: Matze und Bertin (v.l.) Mick Baff: Matze und Bertin (v.l.) Mick Baff: Matze und Bertin (v.l.) Mick Baff: Matze und Bertin (v.l.) Mick Baff: Arno
Vorige Fotostrecke: Künstlerbrunch
Nächste Fotostrecke: Jaxx
© Andreas Becher 2017-2023
2017